Get the APP hot
Reading History
img img Romance img Alejandro Sebastian (R-18)
Alejandro Sebastian (R-18),Mades Jenica

Alejandro Sebastian (R-18)

img Romance
img 4Chapters
img 63 View
Author: Mades Jenica
5.0
Read Now
About | Contents

Highly matured content SPG18- This story is written in Tagalog/taglish/Filipino Author; mades jenica Si Isabelle ay ulilang lubos at lumaki sa isang bahay ampunan bagamat hindi niya kinalakihan ang tunay na magulang ay itinuring naman siya ng mga ito na parang totoong anak,pero mas pinili niyang mamuhay mag-isa upang matupad ang kanyang pangarap. Subalit Anong gagawin mo kung ang lalaking nakabuntis sa'yo ay siya pa lang magiging bangungot ng buhay mo? a Si Alejandro Sebastian ay isang sikat na car racer sa Pilipinas. Pagmamay-ari rin niya ang mga Hotels sa iba't ibang bansa. Ngunit isang trahedya ang babalot sa kanyang pagkatao na hangang ngayon ay hindi niya magawang takasan. Hahayaan nga ba niya na ang panahon na ang magsabi sa kaniyang kasalanan na ginawa o, mas pipiliin na lamang niya na kalimutan ang lahat para lang sa kanyang pansariling kagustuhan. Plagiarism is a crime.. Warning: This novel has sensitive scenes and words and can affect the psychological state of any reader. It is only appropriate to readers age eighteen and up. Any resemblance of this to real life is unintentional by the author and only coincidental. I ask for your broad understanding of all the events in this story. And I apologize to any reader who has a translucent ego and feelings.

img View More Comments on App